Konferencja inaugurująca 3. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych


Zapraszamy na  konferencję oraz targi edukacyjne inaugurujące polskie obchody 3. Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, które odbędą się 5 listopada 2018 w Warszawie.

Wydarzenie ma na celu wzmocnienie partnerstw w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym współpracy między szkołami zawodowymi i pracodawcami, WBL i dualnego uczenia się.

Skupi się również na wzmacnianiu roli doradztwa zawodowego w perspektywie całego życia. Przedstawiciele poszczególnych branż zaprezentują swoje umiejętności i najlepsze praktyki z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego. Wśród nich zobaczymy najbardziej utalentowanych polskich uczniów, którzy we wrześniu w Budapeszcie rywalizowali o tytuł najlepszych na kontynencie w EuroSkills, czyli europejskim turnieju umiejętności zawodowych.

Podczas konferencji odbędzie się także uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Nauczyciel z POWER-em”. Celem tej inicjatywy jest wyróżnienie osób biorących udział w zagranicznych mobilnościach oraz promocja najciekawszych efektów projektów mobilności realizowanych przez beneficjentów Programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach edukacja szkolna, oraz kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2014-2017.

Program konferencji i formularz rejestracyjny już wkrótce.