Konferencja inaugurująca Europejski Korpus Solidarności


Rodzaj spotkania: konferencja inauguracyjna
Termin spotkania: 30 października 2018
Miejsce: Zamek Ujazdowski, Warszawa
Program konferencji: Program

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji oraz organizacji edukacyjnych do udziału w inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. Konferencja organizowana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej umożliwiający młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa. Organizacje i instytucje mogą zyskać pomoc w swoich codziennych działaniach, zaangażowanych wolontariuszy, pracowników i stażystów.

Europejski Korpus Solidarności promuje solidarność i zaangażowanie, które są fundamentami społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Istotnym celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest walka z wykluczeniem społecznym przez aktywne angażowanie osób z mniejszymi szansami.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://eks.org.pl/index.php/inauguracja/

Zapraszamy do rejestracji – formularz rejestracyjny

Kontakt:

Organizacja wydarzenia:
Agnieszka Bielska
tel. 22 46-31-423; abielska@frse.org.pl