Konferencja informacyjna Szwajcarskiego Funduszu Stypendialnego


Od 2009 roku ze Sciex-NMSch, programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, skorzystało już 96 polskich naukowców. „W ojczyźnie 25 laureatów Nagrody Nobla można rozwinąć skrzydła” — przyznaje Katarzyna Aleksandrowicz, dyrektor Programów Stypendialnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Program SCIEX skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dyscyplin akademickich bez ograniczeń wiekowych. Doktoranci i młodzi naukowcy w celu prowadzenia badań na szwajcarskich uczelniach lub w instytutach naukowych i laboratoriach mogą wyjechać na stypendia trwające od 6 do 24 miesięcy. Wartość rocznego stypendium wynosi około 50 000 CHF.

Dzięki programowi SCIEX dr Anna Horszwald z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (oddział w Olsztynie) prowadziła badania nad właściwościami przemysłowymi różnorodnych części owoców granatu w miejscowości Sion w zachodniej Szwajcarii. Stypendium SCIEX zainspirowało ją do dalszego rozwoju naukowego, dzięki czemu znalazła się w prestiżowym gronie pierwszych laureatów programu Top 500 Innovators i w tym roku odbyła dwumiesięczny staż na Uniwersytecie w Stanford, w USA.

Dr Horszwald oraz inni stypendyści programu SCIEX podzielą się swoimi doświadczeniami podczas konferencji informacyjnej Szwajcarskiego Funduszu Stypendialnego, która odbędzie się 14 czerwca (czwartek) w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. Konferencja rozpoczyna się o godz. 10.30.

Pracownicy Biura Funduszy Stypendialnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawią merytoryczne i praktyczne aspekty przygotowania wniosku oraz zasad realizacji projektów w ramach SCIEX. Konferencja przeznaczona jest dla młodych naukowców, którzy zainteresowani są realizacją projektu w Szwajcarii oraz dla przedstawicieli uczelnianych biur współpracy z zagranicą, którzy będą mogli rozpowszechniać na swoich uczelniach informacje o możliwościach oferowanych przez fundusze szwajcarskie.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele Ambasady Szwajcarii, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji.