Konferencja „Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa w edukacji” w ramach III edycji wydarzenia POWERGEDON


Zapraszamy wszystkich beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizujących działania projektowe w sektorach: Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz Edukacja Dorosłych do udziału w konferencji z okazji 5-lecia realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego połączonej z cyklicznym wydarzeniem POWERGEDON, która odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2019 r. w Pałacu i Folwarku Łochów.

Konferencja poświęcona tematyce innowacji społecznych i mobilności ponadnarodowych będzie doskonałą okazją do dyskusji nt. roli i znaczenia projektów w procesie budowania kapitału społecznego, rozwijania współpracy międzynarodowej oraz wymiany doświadczeń.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z Mobilnym Centrum Edukacyjnym FRSE czyli nowoczesną przestrzenią szkoleniową, w której odbędą się warsztaty prowadzone przez ekspertów. Ponadto będzie można dowiedzieć się jak skorzystać z bogatej oferty programów realizowanych przez FRSE i poznać ciekawe projekty edukacyjne.

POWERGEDON, czyli sportowe zmagania drużyn, będzie doskonałą okazją do podniesienia kompetencji z zakresu budowania poprawnych relacji w zespole projektowym, grupowego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz wymiany doświadczeń. Zadania będą realizowane przez 2 osobowe zespoły, które na co dzień zarządzają projektami PO WER.
Zwycięska drużyna zostanie mistrzem olimpijskiego POWERGEDONU 2019.

Informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie wydarzenia

Zachęcamy do udziału!