Konferencja „Nauczyciel języka we współczesnym świecie − oczekiwania, wyzwania, perspektywy”


300 uczestników, ponad 20 panelistów z Polski i Europy, 2 sesje plenarne i 3 panele dyskusyjne – tak można podsumować konferencję zorganizowaną 25 września w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zatytułowaną „Nauczyciel języka we współczesnym świecie – oczekiwania, wyzwania, perspektywy”. Jak co roku, organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a okazją – obchody Europejskiego Dnia Języków.

W trakcie konferencji paneliści i uczestnicy debatowali nad rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do efektywniejszego i skuteczniejszego nauczania języków obcych. O tym, jak przygotowywać pedagogów do zawodu, by sprostali wyzwaniom współczesności, rozmawiali prof. Michael Kelly, prof. Simon Borg, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, prof. Barry O’Sullivan oraz dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE.

Podczas paneli dyskusyjnych grono naukowe podjęło takie tematy jak: wiedza, kompetencje i umiejętności nauczycieli, przygotowanie do zawodu, warsztat nauczycieli języków obcych oraz ich rozwój. Dyrektor Generalny FRSE zaznaczył: – Takie dyskusje są niezwykle ważne dla polskiego środowiska nauczycielskiego, gdyż nadal znajomość języków obcych w Polsce nie jest na najwyższym poziomie. Dzięki takim spotkaniom szansę na coraz lepsze nauczanie mają przyszłe pokolenia uczniów. Posługiwanie się językiem obcym jest i będzie jedną z kluczowych kompetencji na rynku pracy w XXI wieku.

W panelu „Jak doskonalić warsztat nauczycieli języków? Rozwój zawodowy nauczycieli języków” wzięła udział Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, która honorowym patronatem objęła tegoroczne wydarzenie. Wspólnie z innymi uczestnikami wysłuchała debaty dotyczącej nowych kierunków w kształceniu nauczycieli języków obcych.

– My jako nauczyciele odgrywamy swoistą rolę ambasadorów – nie tylko swojego kraju, ale także ambasadorów tego kraju, którego języka nauczamy. Jest to ogromnie ważne, ponieważ w ten sposób budujemy postawę tolerancji naszych uczniów, ale przede wszystkim budujemy bardzo pozytywne, pozapolityczne relacje – podkreśliła Małżonka Prezydenta RP na zakończenie panelu.

W trakcie sesji moderowanej przez prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka, dyskutowano nad perspektywami, przed którymi aktualnie stoją nauczyciele. Paneliści: dr hab. Hadrian Lankiewicz, dr hab. Magdalena Sowa, dr hab. Elżbieta Gajek oraz prof. dr hab. Weronika Wilczyńska, zwrócili uwagę m.in. na rolę nowoczesnych technologii w edukacji językowej.

Podczas konferencji świętowano również jubileusz 60-lecia kwartalnika Języki Obce w Szkole, którego wydawcą jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Z tej okazji do rozmowy zaproszono prof. dr hab. Hanną Komorowską, która opowiedziała o przemianach w nauczaniu języków obcych w ciągu ostatnich sześciu dekad. Profesor Hanna Komorowska jest autorką wydanej właśnie książkiKształcenie językowe w Polsce. 60 lat czasopisma Języki Obce w Szkole”.

Ostatnim akcentem wydarzenia była uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu European Language Label, którzy w innowacyjny sposób nauczają języków obcych.