Konferencja naukowo-badawcza FRSE


Archiwum danych, m.in. z programu Erasmus+, dotyczących współpracy międzynarodowej udostępniła badaczom Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. O potrzebach dzielenia się badaniami i prowadzenia analiz nad działaniami edukacyjnymi finansowanymi m.in. ze środków programu Erasmus+ mówiono na konferencji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Mamy całą masę informacji o tym, co się dzieje we współpracy naukowej. Warto to zbadać i wyciągnąć wnioski” – skomentował podczas konferencji dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek.

Wiemy, że dobrze wykorzystane umiędzynarodowienie kształcenia przekłada się na jego jakość. Wiemy, że kształcenie musi zaspokajać potrzeby społeczne i gospodarcze. Czy polskie uczelnie, szkoły i inne placówki edukacyjne są umiędzynarodowione oraz jak współpracują z zewnętrznymi interesariuszami? Gdzie szukać danych, które można byłoby wykorzystać do pomiaru umiędzynarodowienia i współpracy z otoczeniem zewnętrznym?

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) od ponad 20 lat wspiera rozwój polskiej edukacji i jest instytucją zarządzającą wieloma europejskimi programami edukacyjnymi, w tym aktualnie najbardziej kompleksowym, obejmującym wszystkie poziomy i formy kształcenia, programem Erasmus+. FRSE, wykonując zadania statutowe, zgromadziła zbiory danych, które można wykorzystać do badania stanu umiędzynarodowienia polskiej edukacji.

FRSE jest gotowa udostępnić posiadane zasoby osobom i instytucjom, których zainteresowania badawcze obejmują umiędzynarodowienie oraz związki uczelni z otoczeniem zewnętrznym. Zainteresowanym instytucjom FRSE udostępni nie tylko publikacje własne. Zaprasza również do korzystania z innych danych (zanonimizowanych), np. z wniosków beneficjentów i ich ocen, z umów z beneficjentami, a także z raportów instytucji uczestniczących w programie i osób korzystających z wyjazdów. „Dokumentów jest bardzo dużo. To kilkadziesiąt lat współpracy międzynarodowej polskich instytucji i indywidualnych osób” – zapewnił dyrektor FRSE.

Przypomniał, że resort nauki pracuje nad powołaniem Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej. Nowa instytucja będzie odpowiadać m.in. za stworzenie nowego systemu stypendialnego, a także – za zachęcanie wybitnych naukowców i studentów cudzoziemców do podjęcia studiów lub badań w Polsce. Zdaniem Bobki NAWA „skomasuje zaangażowanie państwa” w umiędzynarodowienie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Badamy umiędzynarodowienie i relacje z otoczeniem społeczno-biznesowym polskich instytucji edukacyjnych