Konferencja “Proces Boloński – to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania”


22 listopada br. odbyła się konferencja Proces Boloński – to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania, która zgromadziła osoby zainteresowane wymianą myśli i opinii oraz informacji dotyczących roli, jaką pełnił i pełni Proces Boloński w rozwoju, umiędzynarodowieniu i wspieraniu szkół wyższych. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prezentacji podsumowujących to, co się wydarzyło, a jednocześnie odnoszących się do przyszłości Procesu.
Ciekawym doświadczeniem była również Debata Oksfordzka, w której drużyny opozycji i propozycji argumentowały za i przeciw tezie: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym odpowiada strategicznym założeniom Procesu Bolońskiego. Konferencję zakończyła inspirująca dyskusja panelowa na temat: Czy Proces Boloński pomaga uczelniom sprostać wyzwaniom współczesności?

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi na stronie wydarzenia