Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki: „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”


26 i 27 stycznia 2017 roku w Katowicach odbędzie się Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki: „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”.

Dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli się zarejestrować jako uczestnicy, organizator przygotował transmisję online na żywo na stronie nkn.gov.pl.

Będzie to czwarta z zaplanowanych dziewięciu konferencji programowych mających na celu przedyskutowanie wszystkich ważnych aspektów funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przed zaplanowanym na wrzesień 2017 Narodowym Kongresem Nauki, na którym przygotowana zostanie nowa konstytucja dla polskiej nauki.

Konferencja powinna cieszyć się dużym zainteresowaniem doktorantów i młodej kadry akademickiej. Szczególnie dużo uwagi uczestnicy poświęcą bowiem doktoratowi, tematami dyskusji będą między innymi koncepcja „dużego doktoratu”, studia doktoranckie i kariera po doktoracie. Powróci temat habilitacji, z pytaniem czy to przeszkoda czy pomoc w karierze naukowej.

Podczas katowickiej konferencji, polskie praktyki w dziedzinie przebiegu kariery młodej kadry naukowej porównane zostaną z praktykami w najważniejszych europejskich kulturach akademickich.

Wśród zaproszonych gości będzie między innymi prof. Lauritz B. Holm-Nielsen Prezydent EuroScience, Dyrektor Wykonawczy Chińsko–Duńskiego Centrum Edukacji i Badań, były przewodniczący Stowarzyszenia Uniwersytetów Krajów Nordyckich.

Omawiane będą również: system uprawnień do nadawania stopni naukowych, dydaktyczna ścieżka kariery akademickiej, interdyscyplinarność ścieżek kariery, kariera naukowa na uczelniach artystycznych, kwestie etyczne w nauce, konkursy i kryteria awansu kadry akademickiej.

W dyskusji o karierze akademickiej nie mogło zabraknąć kwestii finansowych – wynagrodzeń i bezpieczeństwa socjalnego kadry naukowej. Podjęta też zostanie dyskusja nad wprowadzeniem stanu spoczynku zamiast emerytury, jako ostatniego etapu kariery akademickiej.

Gospodarzem konferencji będzie Uniwersytet Śląski, 26 stycznia obrady odbywać się będą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a 27 stycznia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

PROGRAM Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki: „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”. [PDF]