Konferencja promująca nową odsłonę „Języków Obcych w Szkole”


Egzamin gimnazjalny z języka obcego powoduje wśród językowców wiele gorących dyskusji. O nadchodzących już w tym roku zmianach, a także o celach, jakie powinni stawiać sobie lingwiści, ucząc języków obcych, rozmawiali uczestnicy konferencji promującej nową odsłonę czasopisma „Języki Obce w Szkole”.

W pierwszej, oficjalnej części spotkania, przedstawiono historię i perspektywy czasopisma „Języki Obce w Szkole”, którego wydawcą jest obecnie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

„Nauka języka to przede wszystkim wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem” – mówiła redaktor naczelna JOwS Anna Grabowska. „Chcielibyśmy, aby nasze pismo nie tylko dostarczało nauczycielom informacji na temat nowoczesnych teorii lingwistycznych i koncepcji dydaktycznych, ale również było inspiracją do samodoskonalenia zawodowego oraz stosowania na lekcjach innowacyjnych metod nauczania. ”

Choć uczniowie obligatoryjnie rozpoczynają naukę języka obcego już w pierwszej klasie szkoły podstawowej i kontynuują ją przez wszystkie etapy edukacji, poziom kompetencji językowych Europejczyków wciąż daleki jest od potrzeb rynku pracy.

Rosnąca mobilność zawodowa wymaga przystosowywania systemu edukacji, tak by szkoła jak najlepiej przygotowywała młodych ludzi do życia na wielojęzycznym i wielokulturowym kontynencie. Już w kwietniu tego roku gimnazjaliści przystąpią do egzaminu językowego w nowej formie. Do poprawy jakości kształcenia językowego ma się przyczynić również reforma systemu edukacji wprowadzająca w 2015 roku egzamin pisemny po ukończeniu szkoły podstawowej i zmiany w zakresie egzaminu maturalnego.

Podczas dyskusji zamykającej wydarzenie postawiono kluczowe pytania: po co wprowadzamy do egzaminów zmiany, które są nie do końca przemyślane? Dlaczego nie sprawdzamy podczas testów gimnazjalnych kompetencji mówienia w obcym języku? Jak wpłynąć na uczniów, aby czytali ze zrozumieniem polecenia?

 

Konferencja promująca czasopismo Języki Obce w Szkole