Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2013”


Umiędzynarodowienie polskich uczelni było natomiast tematem styczniowej konferencji Studenci zagraniczni w Polsce zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i British Council.

Podczas panelu Jak wykorzystać programy Unii Europejskiej do poprawy konkurencyjności polskich szkół wyższych?, którego gospodarzem była FRSE, uczestnicy imprezy poznali dwa odmienne przykłady szkół wyższych walczących o miano międzynarodowych. Akademia im. Leona Koźmińskiego i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie działają w różnych warunkach, ale
obydwie mogą się pochwalić sukcesami w umiędzynarodowieniu. Zgromadzeni poznali też wyniki przeprowadzonych przez IRO’s Forum badań na temat funkcji biur współpracy z zagranicą na uczelni. Panel FRSE prowadziła Beata Skibińska, wieloletnia szefowa programu wymiany akademickiej Erasmus. Konferencję gościł Uniwersytet Warszawski.

Więcej informacji