Konferencja TEPE 2019 – Quality Teachers and Quality Teacher Education: Research, Policy and Practice


Zapraszamy Państwa na 12 Międzynarodową konferencję sieci naukowej Teacher Education Policy in Europe –  TEPE 2019 –  Quality Teachers and Quality Teacher Education: Research, Policy and Practice,  która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2019 r. w Krakowie.

Głównym celem sieci naukowej TEPE jest wypracowywanie zaleceń dotyczących polityki kształcenia nauczycieli na poziomie instytucjonalnym, krajowym i europejskim, a także rozwijanie badań w dziedzinie edukacji nauczycieli, wspieranie mobilności i rozwój europejskiego wymiaru edukacji nauczycieli oraz rozwój metod ewaluacji w kształceniu nauczycieli.

Podczas spotkania uczestnicy  będą szukać odpowiedzi na m.in. takie pytania jak:

  • Co jest potrzebne, aby  wykształcić nauczyciela o wysokich kwalifikacjach?
  • Co można zrobić, aby stworzyć takie systemy, w których każdy uczeń może mieć dobrze wyszkolonych, wykwalifikowanych i zmotywowanych nauczycieli, którzy promują wszechstronną i sprawiedliwą edukację dla wszystkich?
  • W jaki sposób warunki pracy nauczycieli wpływają na jakość nauczycieli? Jaka jest wysoka jakość w kształceniu nauczycieli?

Więcej informacji na stronie wydarzenia  www.tepe2019.pl

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz rejestracyjny.

Organizatorami konferencji są:

Teacher Education Policy in Europe, TEPE Scientific Network  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE),  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Katedra Dydaktyki i Pedeutologii, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencja prowadzona jest w języku angielskim

Udział w konferencji jest bezpłatny.