Konferencja w ramach Europejskiego Dnia Języków


W dniu 28 września 2020 r. serdecznie zapraszamy na konferencje „Edukacja zaczyna się od języka – kompleksowe podejście do nauczania i uczenia się języków”.

‘Education begins with language’ to tytuł nowego raportu Komisji Europejskiej, którego celem jest wspieranie wdrożenia Rekomendacji Rady Europy w sprawie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków. Raport ten jest oparty na badaniach i serii seminariów stworzonych przez Komisję Europejską.

Podczas Europejskiego Dnia Języków poruszone zostaną następujące kwestie:

  • rola kompetencji językowych w kontekście Europejskiego Obszaru Edukacyjnego (EuropeanEducation Area)
  • w jaki sposób stymulować uczenie się języków obcych
  • różnorodność językowa i wzmocnienie umiejętności czytania i pisania we wszystkich językach w szkołach

Spotkanie rozpocznie Mariya Gabriel, Komisarz Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży (European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth)

W debacie wezmą udział:

  • Isabelle Leguy – English language inspector, General Inspectorate of the French Ministry for Education, Sports and Research
  • Gisella Langé – General inspector for languages and advisor for curriculum development, Italian Ministry of Education
  • Christopher Textor – Director of the Department of General Education in the Ministry of Education, Hesse, Germany
  • François Staring – Researcher, Ecorys consultancy, London/Brussels
  • Michael Teutsch – Head of Unit, Schools and multilingualism, European Commission

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo z Brukseli w języku angielskim i tłumaczone na język niemiecki, francuski i włoski.

Więcej informacji na stronie https://ell.org.pl/