Konferencja „Wschodni wymiar mobilności”


Mobilność, w tym studiowanie za granicą, to bardzo ważne doświadczenie dla młodych ludzi, dlatego zajmuje ona ważne miejsce w polityce Unii Europejskiej – podkreśliła komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży Androulla Vassiliou, podsumowując dwudniową konferencję „Wschodni wymiar mobilności”, która odbyła się 6–7 lipca br. w Warszawie. Konferencja, zorganizowana w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE, poświęcona była kwestiom mobilności w obszarze edukacji, młodzieży, nauki, kultury i sportu pomiędzy Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan i Białoruś). Podczas tego spotkania nie zabrakło akcentów z udziałem przedstawicieli FRSE.

Komisarz Vassiliou zapewniła, że Unia Europejska gotowa jest udzielić wsparcia inicjatywom związanym z Partnerstwem Wschodnim, jak i wszystkim inicjatywom prowadzącym do pogłębienia relacji międzyludzkich i międzypaństwowych. Podkreśliła, że podejmowane są działania mające na celu zwiększenie udziału młodych ludzi w programach wymiany, w tym zwiększenia udziału w nich studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. W konferencji wzięło udział 300 osób, w tym 120 z krajów objętych zasięgiem Partnerstwa Wschodniego.

Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podkreśliła w swoim wystąpieniu: – Mobilność jest ucieleśnieniem wolności, głęboko wpisanej w idee wspólnoty europejskiej. Według minister wszystkie państwa członkowskie powinny dokładać starań, by wzmacniać finansowanie i promocję programów mobilnościowych dla młodzieży, nauczycieli akademickich czy badaczy. – Dlatego też polska prezydencja postuluje włączenie do programów mobilności, np. programu Erasmus, państw Partnerstwa Wschodniego – zaznaczyła minister Kudrycka.

– Gruzja jest geograficznie bardzo oddalona od krajów Unii Europejskiej, ale czujemy się częścią Europy – zaznaczył podczas debaty ministrów edukacji David Kereselidze z Ministerstwa Nauki i Edukacji Gruzji. – To bardzo ważne dla nas, że nasi studenci mogą uczestniczyć w programach unijnych. Młodzi ludzie, gdy wracają z zagranicy, przywożą nie tylko wiedzę i kompetencje, ale także wartości europejskie, które potem szerzą – podkreślił.

Z kolei minister edukacji Katarzyna Hall przypomniała, że obok programów unijnych skierowanych do studentów i doktorantów, są także takie, których adresatami są uczniowie, a nawet przedszkolaki, np. program eTwinning zarządzany przez FRSE. Przypomniała, że polskie dzieci były i są największą grupą młodych ludzi w Europie w nim uczestniczących. Według Hall, to najłatwiejszy z programów – dzieci z różnych krajów za pomocą internetu kontaktują się i realizują wspólnie projekty. – W ten sposób poznają się wzajemnie, a nawet zawierają przyjaźnie, poznają języki obce oraz zdobywają kompetencje informatyczne – oceniła. Jeden z punktów pierwszego dnia Konferencji „Wschodni wymiar mobilności” w całości poświęcony był programowi eTwinning.

Wiceminister kultury Monika Smoleń zwróciła uwagę na inne niż edukacja aspekty mobilności: – Cieszę się, że Partnerstwo Wschodnie powoli, ale bardzo konsekwentnie zajmuje coraz bardziej widoczne miejsce na mapie współpracy Unii Europejskiej i naszych sąsiadów zza naszej polskiej wschodniej granicy – powiedziała.

Z wielkim aplauzem spotkała się zapowiedź komisarz Androulli Vassiliou, że w następnej perspektywie budżetowej UE, czyli w latach 2014-2020, nastąpi znaczące zwiększenie budżetu unijnych programów edukacyjnych mających na celu wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli oraz studentów i pracowników nauki.

Drugiego dnia odbyły się panele dyskusyjne, z których aż dwa prowadzone były przez pracowników FRSE. Jeden z nich – poświęcony programom Erasmus Mundus oraz Tempus – moderowała Beata Skibińska, zastępca dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie” i koordynatorka obu tych programów. Panel dotyczący możliwości, jakie w ramach Partnerstwa Wschodniego oferuje program „Młodzież w działaniu”, poprowadził zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i jednocześnie dyrektor programu „Młodzież w działaniu” Tomasz Bratek.

Konferencję „Wschodni Wymiar Mobilności” wspólnie z Komisją Europejską zorganizowały cztery polskie resorty: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Efekty konferencji mają stanowić wkład w przygotowanie Szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się 29–30 września w Warszawie.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji.