Konkurs EDUinspiracje 2011


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs pod hasłem „Mobilność od juniora do seniora” na najlepszy projekt programu “Uczenie się przez całe życie” w zakresie mobilności. Konkurs nosi nazwę EDUinspiracje 2011.

W konkursie istotne jest ukazanie znaczenia mobilności w procesie uczenia się na wszystkich etapach życia. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów i upowszechnianie ich rezultatów.  Konkurs jest skierowany do beneficjentów programów Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz Wizyty Studyjne. Laureaci konkursu zostaną wybrani w dwóch kategoriach konkursowych, odpowiadających dwóm typom działań projektowych: projekty mobilności indywidualnej i projekty instytucjonalne – organizatorzy mobilności.

Przypominamy, że wciąż można zgłaszać się do udziału w konkursie EDUinspiracje 2011. Zgłoszenia wraz z dokumentacją konkursową przyjmowane są drogą elektroniczną do 29 kwietnia.