Konkurs EDUinspiracje 2012 rozstrzygnięty


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie” pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za udział w konkursie EDUinspiracje 2012. Zarówno liczba zgłoszeń, jak i pomysłowość konkursowiczów przerosły nasze oczekiwania.

W tym roku na konkurs EDUinspiracje wpłynęły 163 zgłoszenia. Po przeprowadzonej ocenie formalnej oraz dwóch etapach oceny merytorycznej przeprowadzonych przez ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych na ręce kapituły przekazaliśmy 25 najlepszych zgłoszeń. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznawane w dwóch kategoriach: instytucjonalnej oraz indywidualnej w poszczególnych programach sektorowych programu „Uczenie się przez całe życie”.

Gala finałowa konkursu EDUinspiracje 2012 odbędzie się 17 października 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody, statuetki i dyplomy oraz objęcie programem upowszechniania ich osiągnięć w ramach działań FRSE. Dla wyróżnionych w konkursie przewidziane są dyplomy oraz objęcie programem upowszechniania ich osiągnięć w ramach działań FRSE. Przygotowana i upowszechniana będzie publikacja przykładów dobrych praktyk zrealizowanych przez laureatów i wyróżnionych w konkursie w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie EDUinspiracje 2012

Przyznane nagrody i wyróżnienia w kategorii indywidualnej

Comenius

 • Laureat: Joanna Dera (ID: 118326)
 • Wyróżnienie I: Sławomir Borkowski (ID: 118271)
 • Wyróżnienie II: Kacper Nowacki (ID: 118218)

Erasmus

 • Laureat: Jan Paczesny (ID: 119551)
 • Wyróżnienie I: Agata Bruska (ID: 119479)
 • Wyróżnienie II: Michał Ciesielski (ID: 119198)

Leonardo da Vinci

 • Laureat: Dorota Lepak (ID: 119531)
 • Wyróżnienie I: Karolina Dopierała (ID: 119533)
 • Wyróżnienie II: Arkadiusz Jacek Marciniak (ID: 119363)

Grundtvig

 • Laureat: Anna Linda (ID: 118153)

Wizyty Studyjne

 • Laureat: Marta Kotarba-Kańczugowska (ID: 114756)
 • Wyróżnienie I: Małgorzata Kulesza (ID: 118666)
 • Wyróżnienie II: Joanna Kijewska (ID: 119522)

Przyznane nagrody i wyróżnienia w kategorii instytucjonalnej

Comenius

 • Laureat: Gimnazjum nr 26 w Gdańsku (ID: 119290)
 • Wyróżnienie I: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pszczynie (ID: 119327)
 • Wyróżnienie II: XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (ID: 117788)

Erasmus

 • Laureat: Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ID: 119440)
 • Wyróżnienie I: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ID: 119496)
 • Wyróżnienie II: Uniwersytet Zielonogórski (ID: 119488)

Leonardo da Vinci

 • Laureat: Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy (ID: 117660)
 • Wyróżnienie I: Fundacja Obserwatorium Zarządzania (ID: 118202)
 • Wyróżnienie II: Stowarzyszenie REFA Wielkopolska (ID: 118260)

Grundtvig

 • Laureat: Muzeum Narodowe w Krakowie (ID: 118196)
 • Wyróżnienie I: English Unlimited Sp. z o. o. (ID: 118390)
 • Wyróżnienie II: Muzeum Narodowe w Krakowie (ID: 119013)

Informujemy, że zgodnie z punktem X/9 regulaminu konkursu (Tryb wyłaniania laureatów) nie przewiduje się procedury odwoławczej od ocen ekspertów i decyzji kapituły konkursowej oraz wglądu w dokumentację konkursową.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej: www. eduinspiracje. pl.