Konkurs LEO-ON-LINE – 2010


Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zorganizowała konkurs na najciekawszą stronę internetową projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci. Konkurs  przeznaczony był dla wszystkich beneficjentów Programu Leonardo da Vinci którzy w latach 2007 – 2010 realizowali projekty mobilności, transferu innowacji lub partnerskie.

Konkurs miał na celu promocję i upowszechnienie najciekawszych rezultatów wypracowanych w ramach realizacji projektów Leonardo da Vinci poprzez wykorzystywanie Internetu oraz zachęcanie do profesjonalnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK).
W KATEGORII PROJEKTY TRANSFERU INNOWACJI:
1. nagrodę – kamerę cyfrową – otrzymała Fundacja Obserwatorium Zarządzania z Warszawy za stronę internetową: www.webcasttolearn.com

W KATEGORII PROJEKTY PARTNERSKIE:
1. Nagrodę – kamerę cyfrową – otrzymał Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim za stronę internetową: www.leonardo.zsz.wodzislaw.pl
2. Nagrodę – aparat cyfrowy – otrzymał Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka z Kielc za stronę internetową: http://switch.zsi.kielce.pl

W KATEGORII PROJEKTY MOBILNOŚCI:
1. Nagrodę – kamerę cyfrową – otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pomocy Społecznej Zespół ds. Konkurs LEO-ON-LINE – 2010 Leonardo da Vinci | Konkurs Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych (SIN) z Gdyni za stronę internetową: www.doswiadczeniaponadgranicami.pl

DWIE 2. NAGRODY – APARATY CYFROWE – OTRZYMALI:

  • Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera z Rybnika za stronę internetową: www.fryzjerzyleonardo.eu;
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści z Jeleniej Góry za stronę internetową: www.ldv-psm.jgora.pl

TRZY 3. NAGRODY – TABLETY GRAFICZNE – OTRZYMALI: