Konkurs na stanowiska kierownicze w Szkołach Europejskich


W związku z podpisaniem przez Panią Annę Zalewską, Ministra Edukacji Narodowej zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe i regulaminu działania tej komisji zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o  konkursach na stanowiska kierownicze w Szkołach Europejskich.

  • Konkurs na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Karlsruhe – zobacz
  • Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela II) – zobacz