Konkurs „Nasz projekt eTwinning 2016”


Krajowe Biuro eTwinning działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji każdego roku wybiera najlepsze projekty realizowane w programie eTwinning. Ogromnie cieszy fakt, że z roku na rok tematy są coraz bardziej kreatywne, twórcze, rozwojowe.

Konkurs krajowy to wzbogacane nieustannie portfolio najlepszych inicjatyw i najlepszych osób realizujących projekty. Wyróżnienia przyznawane przez komisję ekspertów oceniających zgłoszenia konkursowe są źródłem inspiracji i zachęty dla nauczycieli, którzy chcieliby dołączyć do programu i rozpocząć realizację własnego projektu.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2016” jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do udziału w programie. Celem konkursów jest wybranie i zaprezentowanie najlepszych projektów eTwinning zrealizowanych w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016.

Kategorie konkursowe

Zgłoszone do Konkursu projekty, mogą być oceniane w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • projekt dla uczniów w wieku 3-10 lat (przedszkola i edukacja wczesnoszkolna),
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat (szkoły podstawowe klasy IV-VI i gimnazja),
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat (szkoły ponadgimnazjalne),

a także w następujących kategoriach konkursu dodatkowego:

  • dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (wiek uczniów – od IV klasy szkoły podstawowej),
  • „Historia, kultura i społeczeństwo”
  • „Debiut” – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły,
  • Nagroda specjalna dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt podczas pełnienia funkcji ambasadora eTwinning.

Projekty zgłaszane do konkursu „Nasz Projekt eTwinning 2016” powinny posiadać Krajową Odznaką Jakości. O wyróżnienie to występują koordynatorzy po zakończeniu działań projektowych, lub w końcowej fazie realizacji projektu. Więcej informacji na ten temat dostępne jest na stronie programu eTwinning.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie, jego harmonogramu i kryteriów oceniania projektów zawarte są w regulaminie konkursu „Nasz projekt eTwinning”.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane się do dnia do dnia 31 stycznia 2016 r. włącznie. Przypominamy, że formularz jest aktywny tylko przez 30 minut i dobrze jest przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane informacje.

Nagrody w Konkursie zostaną ufundowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i innych sponsorów. Zazwyczaj są to sprzęty tj. laptop czy aparat fotograficzny, tablice multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe oraz nagrody pieniężne.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: www.etwinning.org.pl