Konkurs o nagrodę dziennikarską


W ramach Europejskiego Roku na rzecz Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 Komisja Europejska zaprasza dziennikarzy z całej Europy do wzięcia udziału w konkursie o nagrodę dziennikarską.

Nagroda w ramach konkursu „Raport na temat osób starszych i relacji międzypokoleniowych” uhonoruje dziennikarzy, którzy przyczyniają się do lepszego zrozumienia wyzwań stojących przed starzejącym się społeczeństwem i proponują rozwiązywanie problemów rozszerzając jednocześnie zasięg debaty publicznej i promując lepsze sposoby działania w tym zakresie.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

  1. Prace pisemne: artykuły, wywiady, artykuły wstępne, itp., wydawane drukiem lub w publikowane online
  2. Prace audiowizualne: wywiady, filmy dokumentalne, filmy wideo w formie raportów, nowele, itp. wyemitowane przez stacje telewizyjne lub opublikowane online.

Prace można nadsyłać do 1 września 2012 r. Muszą to być materiały opublikowane lub wyemitowane w krajach członkowskich UE lub na terenie Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu w okresie pomiędzy 1 października 2011 a 31 sierpnia 2012. Udział w konkursie mogą wziąć obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i ww. krajów.

Finaliści konkursu o Nagrodę dziennikarską otrzymają nagrody pieniężne o wartości do 2000 € i zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia Nagród Europejskiego Roku na rzecz Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, która odbędzie się w listopadzie w Brukseli.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie europa. eu/ey2012. Tam też można się zapoznać z wieloma ciekawymi historiami oraz projektami na rzecz aktywności osób starszych.