Konkurs „Skomplikowane i proste”


Naukowcy, autorzy artykułów popularnonaukowych, prezentujący w nich własne badania mogą wziąć udział w konkursie „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Zgłoszenia można przesyłać do 10 września. Na autorów najlepszych tekstów czekają nagrody pieniężne, rzeczowe oraz szkolenia.

Partnerami i fundatorami konkursu są  m.in.: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN. Patronem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie organizowanym przez „Forum Akademickie” mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. W napisanych artykułach powinni popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe lub takie, w których brali czynny udział.

Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10–12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno).

Organizatorzy zapowiadają, że zostanie wybranych troje laureatów konkursu, a cztery osoby dostaną wyróżnienia. Zwycięzca otrzyma 9 tys. złotych, zdobywca drugiego miejsca 6 tys. złotych, a trzeciego 3,5 tys. zł. Laureaci otrzymają też m.in. profesjonalne szkolenia, książki, ebooki i wielofunkcyjny czytnik bezprzewodowy. Nagrody rzeczowe i kursy otrzymają też zdobywcy wyróżnień. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.

Artykuły z dopiskiem „Konkurs” należy przesyłać pod adres „Forum Akademickiego” do 10 września 2015 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w grudniu 2015 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://forumakademickie.pl/konkurs/