Konkurs wniosków na polsko-litewskie projekty młodzieżowe już otwarty


Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza do składania wniosków na projekty realizowane w 2013 roku. W przyszłym roku będzie można otrzymać dofinansowanie na takie projekty jak: wymiany młodzieżowe, seminaria, szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, spotkania oraz projekty informacyjne. Rok 2013 przyniesie kilka zmian, z którymi warto się zapoznać.

Zmiany w 2013 roku

  • nowe priorytety: dalej stawiamy na dialog międzykulturowy i międzyetniczny, wsparcie młodzieży z mniejszymi szansami, ale także na projekty innowacyjne oraz takie, dzięki którym można tworzyć sieci organizacji.
  • nowy katalog projektów: w ramach formatu pierwszego możecie otrzymać dofinansowanie tylko na wymiany młodzieżowe, natomiast format 2. poszerzył się o nowe formy: seminaria, szkolenia, konferencje, spotkania, wizyty studyjne i projekty informacyjne.
  • dofinansowanie: w formacie 1. można starać się o koszty specjalne związane ze szczególnymi potrzebami młodzieży z mniejszymi szansami. Natomiast w formacie 2. zwiększyliśmy kwotę możliwego dofinansowania do 5 500 euro oraz powstała nowa kategoria kosztów – działania narodowe.
  • wnioskowanie: w tym roku wnioski będą składane przez system on-line, który zostanie uruchomiony do 23 listopada. Oznacza to, że wszystkie wnioski muszą zostać złożone do 14 stycznia zarówno w systemie (zmiana szkicu na dokument) oraz przesłane w wersji papierowej (wydrukowanej z systemu) z odpowiednimi podpisami.

Wszelkie szczegóły związane z konkursem wniosków są dostępne na stronie internetowej www.plf.org.pl.