Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2021 otwarty!


Zapraszamy do udziału w konkursie wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2021.

Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i w relacjach współczesnych.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Wnioski można składać do 26 lutego 2021 r., do godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w kwietniu 2021.

Więcej informacji na stronie PURWM