Konkursy eTwinning coraz bliżej


Tylko do 12 kwietnia można zgłaszać kandydatów do konkursu programu eTwinning. W roku szkolnym 2010/2011 Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce organizuje ogólnopolskie konkursy na przygotowanie i przeprowadzenie projektu w ramach programu eTwinning.

Już po raz siódmy zorganizowany zostanie konkurs „Nasz projekt eTwinning – VII edycja 2011” wraz z konkursami tematycznymi:

 • konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia);
 • konkurs „eTwinning w szkolnej bibliotece”;
 • konkurs językowy eTwinning dla nauczycieli języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego;
 • konkurs „Dyrektorzy szkół w eTwinning”.

Do konkursów mogą zgłaszać się szkoły i przedszkola, które mają zarejestrowane partnerstwo w programie eTwinning, a projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości eTwinning. Konkurs „Nasz projekt eTwinning – VII edycja 2011” będzie prowadzony w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Cele konkursu są następujące:

 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole i współpracy z innym zespołem;
 • łączenie treści wynikających z programów nauczania z tematem projektu eTwinning;
 • umiejętność zbierania i selekcji informacji;
 • rozwijanie kompetencji językowych, interkulturowych, przedmiotowych, technicznych;
 • poznawanie innych kultur i docenienie kultury ojczystej, akceptacja różnorodności kulturowej;
 • stosowanie sprzętu komputerowego i technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzi edukacji;
 • rozwijanie kompetencji interkulturowych i językowych u nauczycieli.

Projekty zgłaszać można do 12 kwietnia 2011 r. na portalu www.etwinning.pl. Tam też 20 maja br. ogłoszone zostaną wyniki konkursu.