Konsultacje Obywatelskie dotyczące przyszłości Unii Europejskiej


Zachęcamy Państwa  do wzięcia udziału w konsultacjach obywatelskich dotyczących przyszłości Unii Europejskiej.

Wyniki tych konsultacji zostaną zaprezentowane przywódcom państw członkowskich podczas szczytu w Sybinie (Rumunia) 9 maja 2019 roku, zaledwie dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wypływające z nich wnioski wpłyną na decyzje związane z kierunkiem rozwoju Europy.

W związku z tym,zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która dotyczy dotyczy kwestii kluczowych dla wszystkich obywateli, m.in. imigracji, opieki zdrowotnej i edukacji.

bit.ly/konsultacje_obywatelskie