Konsultacje społeczne: agenda modernizacji szkolnictwa wyższego


Zostały uruchomione konsultacje społeczne dotyczące modernizacji szkolnictwa wyższego. Ich celem jest zebranie opinii na temat aktualnej sytuacji europejskiego szkolnictwa wyższego oraz potrzeb tego sektora. Konsultacje związane są z rozpoczętym przez Komisję Europejską przeglądem agendy modernizacji szkolnictwa wyższego, która została opublikowana na 2011 r.

W obliczu nieustannie zachodzących zmian, ważne jest, aby priorytety i działania UE odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby szkolnictwa wyższego w Europie. Komisja Europejska dokonuje zatem przeglądu obecnie istniejącej agendy, aby upewnić się, czy to, co robi, jest nadal potrzebne i pożyteczne.

Opracowana przez KE ankieta jest adresowana zarówno do uczelni, jak i indywidualnych obywateli. Studentów i pracowników polskich szkół wyższych informujemy, że mogą wyrażać swoje opinie na temat:

  • mocnych i słabych stron kształcenia w szkołach wyższych ogólnie w Europie lub w wybranym kraju;
  • obszarów lub zagadnień, jakie wymagają szczególnej uwagi i podjęcia określonych działań;
  • sposobu, w jaki UE mogłaby się przyczynić do poprawy i wzmocnienia europejskiego szkolnictwa wyższego.

Ankieta jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej. Można ją wypełniać do 29 lutego 2016 r.