Konsultanci regionalni programu Erasmus+


Opublikowaliśmy listę konsultantów regionalnych programu Erasmus+ w sektorach:

Zapraszamy do zapoznania się z informacją, gdzie można szukać wsparcia dotyczącego udziału w programie. Jednocześnie przypominamy, że uczestnictwo we wszystkich szkoleniach i działaniach informacyjnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ jest bezpłatne.

Oświadczenie w sprawie odpłatnych szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy
z programu Erasmus+ oraz płatnego dostępu do informacji na temat programów edukacyjnych UE 

29 września 2014 r.

W związku z pojawiającymi się ofertami związanymi z odpłatnymi szkoleniami w zakresie pozyskiwania funduszy z programu Erasmus+, informujemy że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, nie jest związana z żadną instytucją świadczącą komercyjnie podobne usługi.

Nie ponosimy również odpowiedzialności za działalność tych podmiotów ani jakość organizowanych przez nie szkoleń. Jednocześnie informujemy, że uczestnictwo w podobnym spotkaniu, zakup materiałów dydaktycznych oraz uzyskanie certyfikatu, nie gwarantuje akceptacji wniosku złożonego w programie Erasmus+.

Komunikaty na temat wszystkich szkoleń, konferencji oraz dni otwartych, które organizuje Narodowa Agencja, znajdują się na stronie internetowej programu. Udział w tych wydarzeniach jest bezpłatny. W spotkaniach uczestniczą pracownicy oraz eksperci z naszej Fundacji lub osoby przez nas wybrane, które dysponują szeroką wiedzą na temat unijnych programów edukacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, nie ma żadnego związku z podmiotami, które oferują płatne materiały i warsztaty oraz dostęp do stron internetowych, na których publikowane są komunikaty na temat możliwości realizowania projektów w ramach programu Erasmus+. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość stworzonych materiałów przez firmy komercyjne.

Dostęp do wszystkich materiałów, które znajdują się na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, jest bezpłatny i nieograniczony.

Fundacja dysponuje siecią konsultantów regionalnych w całej Polsce, którzy są przeszkolonymi ekspertami w dziedzinie doradztwa i konsultacji w zakresie realizacji projektu i tworzenia wniosku oraz przeprowadzania spotkań informacyjnych na temat programu Erasmus+.

Działania realizowane przez konsultantów są bezpłatne.