Biuro Analityczno-Badawcze


DYREKTOR

Agnieszka Rybińska
tel. 22 46 31 557
e-mail:

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA FRSE

Biuro Analityczno-Badawcze i Wydawnictwo

Zespół Analityczno-Badawczy

Agnieszka Białek
ANALIZY I BADANIA
e-mail: abialek@frse.org.pl

Mateusz Jeżowski
ANALIZY I BADANIA
tel. 22 46 31 433
e-mail: mjezowski@frse.org.pl

Michał Pachocki
ANALIZY I BADANIA
tel. 22 46 31 553
e-mail: mpachocki@frse.org.pl

Bogdan Sot
tel. 22 46 31 129
e-mail: bsot@frse.org.pl

Jadwiga Fila
ANALIZY I BADANIA
tel.22 463 14 17
e-mail: jadwiga.fila@frse.org.pl

Michał Chojnacki
KRAJOWE BIURO EURYDICE
tel. 22 46 31 261
e-mail: mchojnacki@frse.org.pl

Magdalena Górowska-Fells
KRAJOWE BIURO EURYDICE
tel. 22 46 31 262
e-mail: mfells@frse.org.pl

Beata Płatos
KRAJOWE BIURO EURYDICE
tel. 22 463 12 66
e-mail: bplatos@frse.org.pl