Biuro Analityczno-Badawcze


DYREKTOR

Agnieszka Rybińska
tel. 22 46 31 557
e-mail:

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA FRSE

Biuro Analityczno-Badawcze i Wydawnictwo

Zespół Analityczno-Badawczy

ZESPÓŁ

Joanna Dąbrowska-Resiak
ANALIZY I BADANIA
tel. 22 46 31 417
e-mail: jdabrowska@frse.org.pl

Mateusz Jeżowski
ANALIZY I BADANIA
tel. 22 46 31 433
e-mail: mjezowski@frse.org.pl

Agnieszka Białek
ANALIZY I BADANIA
e-mail: abialek@frse.org.pl

Michał Pachocki
ANALIZY I BADANIA
tel. 22 46 31 553
e-mail: mpachocki@frse.org.pl

Bogdan Sot
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
tel. 22 46 31 129
e-mail: bsot@frse.org.pl

Michał Chojnacki
KRAJOWE BIURO EURYDICE
tel. 22 46 31 261
e-mail: mchojnacki@frse.org.pl

Magdalena Górowska-Fells
KRAJOWE BIURO EURYDICE
tel. 22 46 31 262
e-mail: mfells@frse.org.pl

Beata Maluchnik
KRAJOWE BIURO EURYDICE
tel. 22 46 31 264
e-mail: bmaluchnik@frse.org.pl

Beata Płatos
KRAJOWE BIURO EURYDICE
tel. 22 46 31 266
e-mail: bplatos@frse.org.pl

Wydawnictwo

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. WYDAWNICTWA

Krzysztof Szwałek
e-mail:

ZESPÓŁ

Michał Chojnacki
REDAKCJA CZASOPISMA „JĘZYKI OBCE W SZKOLE”
tel. 22 46 31 261
e-mail: mchojnacki@frse.org.pl

Beata Płatos
REDAKCJA CZASOPISMA „JĘZYKI OBCE W SZKOLE”
tel. 22 46 31 266
e-mail: bplatos@frse.org.pl

dr Agnieszka Karolczuk
REDAKCJA CZASOPISMA „JĘZYKI OBCE W SZKOLE”
tel. 22 46 31 270
e-mail: akarolczuk@frse.org.pl

Dorota Kuczara
tel. 22 46 31 269
e-mail: dkuczara@frse.org.pl

Małgorzata Piotrowska
tel. 22 46 31 454
e-mail: mpiotrowska@frse.org.pl

Beata Maluchnik
REDAKCJA CZASOPISMA „JĘZYKI OBCE W SZKOLE”
tel. 22 46 31 264
e-mail: bmaluchnik@frse.org.pl

Artur Ładno
tel. 22 46 31 756
e-mail: aladno@frse.org.pl

Tomasz Mrożek
tel. 22 46 31 590
e-mail: tmrozek@frse.org.pl

Mariusz Skarbek
tel. 22 46 31 755
e-mail: mskarbek@frse.org.pl

Radosław Krąpiec
tel. 22 46 31 598
e-mail: rkrapiec@frse.org.pl