Biuro Edukacji Dorosłych i Sportu


DYREKTOR

Dariusz Brakoniecki

e-mail: dariusz.brakoniecki@frse.org.pl

Zespół Edukacja Dorosłych Erasmus+

KOORDYNATOR

Alina Respondek
tel. 22 46 31 232,
e-mail: arespondek@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Edukacja Dorosłych

 

ZESPÓŁ

Michał Chodniewicz
PARTNERSTWA STRATEGICZNE I WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 234
e-mail: mchodniewicz@frse.org.pl

Jakub Kozłowski
PARTNERSTWA STRATEGICZNE
tel. 22 46 31 235
e-mail: jkozlowski@frse.org.pl

Joanna Replin
PARTNERSTWA STRATEGICZNE
tel. 22 46 31 238
e-mail: jreplin@frse.org.pl

Tomasz Wałkuski
WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 231
e-mail: twalkuski@frse.org.pl

Wojciech Zawadzki
PARTNERSTWA STRATEGICZNE
tel. 22 46 31 237
e-mail: wzawadzki@frse.org.pl

Zespół Krajowego Biura EPALE

KOORDYNATOR

Justyna Bednarz
kom: 507 940 028
e-mail: jbednarz@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Krajowego Biura EPALE

 

ZESPÓŁ

Iwona Buks
tel. 22 46 31 520
kom: 507 937 797
e-mail: ibuks@frse.org.pl

Małgorzata Dybała
kom: 507 937 847
e-mail: mdybala@frse.org.pl

Karolina Milczarek
tel. 22 46 31 233
kom: 507 935 946
e-mail: kmilczarek@frse.org.pl