Biuro Edukacji Szkolnej, Młodzieży i Europejskiego Korpusu Solidarności


DYREKTOR

Alicja Pietrzak
tel. 22 46 31 287

Zespół Młodzież

KOORDYNATOR

Anna Pavlovych
tel. 22 46 31 474
e-mail: anna.pavlovych@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Młodzież Erasmus+

ZESPÓŁ

AKCJA 1. Mobilność edukacyjna

Sabina Szmyd
WYMIANY MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 443
e-mail: sabina.szmyd@frse.org.pl

Michał Dereń
WYMIANY MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 188
e-mail: michal.deren@frse.org.pl

Jakub Łyszkowski
WYMIANY MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 554
e-mail: jlyszkowski@frse.org.pl

Agnieszka Ucińska
WYMIANY MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 412
e-mail: agnieszka.ucinska@frse.org.pl

Jakub Rejniak
MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
tel. 22 46 31 428
e-mail: jrejniak@frse.org.pl

Aleksandra Guszpit
MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
tel. 22 46 31 434
e-mail: aguszpit@frse.org.pl

AKCJA 2. Partnerstwa strategiczne

Magdalena Gessel
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 472
e-mail:

Magdalena Paszkowska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 416
e-mail: mpaszkowska@frse.org.pl

AKCJA 3. Rozwój polityki młodzieżowej. Wsparcie reform w edukacji

Sabina Szmyd
ROZWÓJ POLITYKI Z MŁODZIEŻOWEJ
tel. 22 46 31 443
e-mail: sszmyd@frse.org.pl

Jakub Rejniak
ROZWÓJ POLITYKI Z MŁODZIEŻOWEJ
tel. 22 46 31 428
e-mail: jrejniak@frse.org.pl

Zespół Mobilności Edukacja Szkolna

KOORDYNATOR

Iwona Morawicz
tel. 22 46 31 207
e-mail: imorawicz@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Mobilności Edukacji Szkolnej Erasmus+

ZESPÓŁ

Lechosław Szafranek
MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 284
e-mail:

Dorota Wojciechowska
MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 216
e-mail: dwojciechowska@frse.org.pl

Grzegorz Żółcik
MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 202
e-mail: gzolcik@frse.org.pl

Anna Drobek
MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 463 12 14
e-mail: adrobek@frse.org.pl

Marta Gołębiewska
MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 463 16 69
e-mail: mgolebiewska@frse.org.pl

Zespół Partnerstw Strategicznych Edukacja Szkolna

KOORDYNATOR

Anna Kowalczyk
tel. 22 46 31 289
e-mail: akowalczyk@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Partnerstw Strategicznych i Szkolnych Erasmus+

ZESPÓŁ

Agnieszka Fijałkowska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 210
e-mail: afijalkowska@frse.org.pl

Beata Karwowska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 211
e-mail: bkarwowska@frse.org.pl

Katarzyna Kobylińska-Żółcik
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 534
e-mail: kkobylinska@frse.org.pl

Anna Mozer-Margol
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 532
e-mail: amozer@frse.org.pl

Monika Pawlikowska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 535
e-mail: mpawlikowska@frse.org.pl

Weronika Przybysz
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 205
e-mail: wprzybysz@frse.org.pl

Olga Barcikowska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 688
e-mail: obarcikowska@frse.org.pl

Łukasz Sopyła
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 476
e-mail: lsopyla@frse.org.pl

Joanna Srebrzyńska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 208
e-mail: jsrebrzynska@frse.org.pl

Edward Torończak
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 531
e-mail:

Iwona Turkiewicz
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 533
e-mail: iturkiewicz@frse.org.pl

Edyta Wirkowska
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 204
e-mail: ewirkowska@frse.org.pl

Magdalena Bielak
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SEKTORA EDUKACJI SZKOLNEJ
tel. 22 46 31 259
e-mail: mbielak@frse.org.pl

Program eTwinning

KOORDYNATOR

Paweł Czapliński
tel. 22 46 31 225
e-mail: pczaplinski@frse.org.pl

ZESPÓŁ

Małgorzata Knap
tel. 22 46 31 223
e-mail: mknap@frse.org.pl

Michał Ławniczak-Iwanowski
tel. 22 46 31 229

 

Monika Regulska
tel. 22 46 31 221
e-mail: mregulska@frse.org.pl

Dominika Tokarz
tel. 22 46 31 219
e-mail:

Agnieszka Woźniak
tel. 22 46 31 228
e-mail:

Edgar Jurkevic
tel. 22 46 31 178
e-mail: ejurkevic@frse.org.pl

Jolanta Gradowska
e-mail: jolanta.gradowska@frse.org.pl

Zespół Europejskiego Korpusu Solidarności

KOORDYNATOR

Agnieszka Bielska
tel. 22 46 31 423
e-mail: abielska@frse.org.pl

ZESPÓŁ

Waldemar Banaszek
tel.22 463 14 21
e-mail: wbanaszek@frse.org.pl

Joanna Jastrzębska-Żebrowska
tel. 22 46 31 425
e-mail: joanna.jastrzebska@frse.org.pl

Aleksandra Kania
tel.22 46 31 466
e-mail: akania@frse.org.pl

Melania Miksiewicz
tel. 22 46 31 422
e-mail: mmiksiewicz@frse.org.pl

Justyna Różańska
tel. 22 463 14 13
e-mail: jrozanska@frse.org.pl

Kalina Strzałba
tel. 22 46 31 411
e-mail: kstrzalba@frse.org.pl

Lia Sayadyan -Górzańska
tel. 22 46 31 431
e-mail: lia.sayadyan@frse.org.pl