Biuro Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych


DYREKTOR

Izabela Laskowska
tel. 22 46 31 282
e-mail: ilaskowska@frse.org.pl

Zespół Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

KOORDYNATOR

Małgorzata Turek
WYJAZDY UCZNIÓW I KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 308
e-mail: mturek@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

 

ZESPÓŁ

Kinga Motysia
tel. 22 46 31 311
e-mail: kmotysia@frse.org.pl

Iwona Fus
PARTNERSTWA STRATEGICZNE I SOJUSZE NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI
tel. 22 46 31 303
e-mail: ifus@frse.org.pl

Agata Hernik-Ślusarczyk
PARTNERSTWA STRATEGICZNE I SOJUSZE NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI
tel. 22 46 31 475
e-mail:

Agnieszka Włodarczyk
PARTNERSTWA STRATEGICZNE I SOJUSZE NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI
tel. 22 46 31 300
e-mail: awlodarczyk@frse.org.pl

Elżbieta Sokołowska
WYJAZDY UCZNIÓW I KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 290
e-mail: esokolowska@frse.org.pl

Anna Kaczmarek
tel. 22 463 14 80
e-mail: akaczmarek@frse.org.pl

Magdalena Spoczyńska
tel. 22 46 31 271
e-mail: mspoczynska@frse.org.pl

Marta Affeltowicz
tel. 22 46 31 302
e-mail: maffeltowicz@frse.org.pl

Beata Lipińska
tel. 22 463 11 15
e-mail: blipinska@frse.org.pl

Aneta Pomorska
tel.22 463 11 37
e-mail: apomorska@frse.org.pl

Zespół WorldSkills

KOORDYNATOR

Paulina Machera
tel. 22 46 31 096
e-mail: paulina.machera@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół WorldSkills

 

ZESPÓŁ

Karolina Kwiatkowska
tel. 22 46 31 179
e-mail: kkwiatkowska@frse.org.pl

Zespół Edukacja Dorosłych

KOORDYNATOR

Alina Respondek
tel. 22 46 31 232
kom: 696-818-535
e-mail: arespondek@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Edukacja Dorosłych

ZESPÓŁ

Karolina Milczarek
WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 233
e-mail: kmilczarek@frse.org.pl

Tomasz Wałkuski
WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 231
e-mail: twalkuski@frse.org.pl

Joanna Replin
PARTNERSTWA STRATEGICZNE
tel. 22 46 31 238
e-mail: jreplin@frse.org.pl

Michał Chodniewicz
PARTNERSTWA STRATEGICZNE I WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ
tel. 22 46 31 234
e-mail: mchodniewicz@frse.org.pl

Jakub Kozłowski
PARTNERSTWA STRATEGICZNE
tel. 22 46 31 235
e-mail: jkozlowski@frse.org.pl

Wojciech Zawadzki
PARTNERSTWA STRATEGICZNE
tel. 22 46 31 237
e-mail: wzawadzki@frse.org.pl

Zespół Europass, EPALE, ECVET

KOORDYNATOR

Aleksanda Bałchan-Wiśniewska
tel. 22 46 31 302
e-mail: abalchan@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Europass, EPALE, ECVET

ZESPÓŁ

Justyna Bednarz
EPALE
tel. 22 46 31 206
e-mail: jbednarz@frse.org.pl

Iwona Buks
EPALE
tel. 22 46 31 520
e-mail:ibuks@frse.org.pl

Małgorzata Dybała
EPALE
tel. 22 46 31 301
e-mail:mdybala@frse.org.pl

Karolina Kwiatosz
EPALE
tel. 22 46 31 522
e-mail: kkwiatosz@frse.org.pl,

Karolina Milczarek
EPALE
tel. 22 46 31 233
e-mail: kmilczarek@frse.org.pl

Konrad Romaniuk
Europass
tel. 22 46 31 514
e-mail: kromaniuk@frse.org.pl

Karolina Telka
Europass
tel. 22 46 31 512
e-mail: ktelka@frse.org.pl

Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska
Europass
tel. 22 463 15 15
e-mail: agnieszka.dabrowska@frse.org.pl

Piotr Głusiec
Europass
tel.22 463 15 13
e-mail: pglusiec@frse.org.pl