Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych


DYREKTOR

Liliana Budkowska
tel. 22 46 31 424

Zastępca dyrektora

Emilia Halemba
tel. 22 46 31 671
e-mail:ehalemba@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych

Zespół Programów Bilateralnych wraz z programem SALTO

KOORDYNATOR

Andrij Pavlovych
tel. 22 46 31 462
e-mail:andrij.pavlovych@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Programów Bilateralnych wraz z Programem SALTO

ZESPÓŁ

Marina Makarenko
CENTRUM WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI EUROPY WSCHODNIEJ I KAUKAZU SALTO EECA
tel. 22 46 31 461
e-mail: mmakarenko@frse.org.pl

Małgorzata Pawłowska
CENTRUM WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI EUROPY WSCHODNIEJ I KAUKAZU SALTO EECA
tel. 22 46 31 463
e-mail: mpawlowska@frse.org.pl

Iwo Magierski
POLSKO-UKRAIŃSKA RADA WYMIANY MŁODZIEŻY
POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 415
e-mail: imagierski@frse.org.pl

Marta Piwka
POLSKO-UKRAIŃSKA RADA WYMIANY MŁODZIEŻY
POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 668
e-mail: mpiwka@frse.org.pl

Aneta Pliszka-Popławska
POLSKO-UKRAIŃSKA RADA WYMIANY MŁODZIEŻY
POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY
tel. 22 46 31 103
e-mail: apliszka@frse.org.pl

Tomasz Szopa
CENTRUM WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI EUROPY WSCHODNIEJ I KAUKAZU SALTO EECA
e-mail: tszopa@frse.org.pl

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

KOORDYNATOR

Patrycja Makowska
tel. 22 46 31 675
e-mail: pmakowska@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Edukacja zawodowa, szkolnictwo wyższe

ZESPÓŁ

Agata Kłopotowska
PROJEKTY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (VET)
tel. 22 46 31 673
e-mail: aklopotowska@frse.org.pl

Patrycja Szczypska
PROJEKTY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (VET)
tel. 22 46 31 691
e-mail: pszczypska@frse.org.pl

Joanna Bazylak
PROJEKTY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (VET)
tel. 22 46 31 304
e-mail: jbazylak@frse.org.pl

Dagmara Wieczorkowska
PROJEKTY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (VET)
tel. 22 46 31 672
e-mail: dwieczorkowska@frse.org.pl

Katarzyna Łukasiak
PROJEKTY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (VET)
tel. 22 46 31 674
e-mail: klukasiak@frse.org.pl

Arkadiusz Chabiera
PROJEKTY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (VET)
tel. 22 46 31 677
e-mail: achabiera@frse.org.pl

Katarzyna Płoskiewicz
PROJEKTY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (VET)
tel.
e-mail: kploskiewicz@frse.org.pl

Dominika Żółcik
PROJEKTY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (VET)
tel. 22 46 31 299
e-mail: dzolcik@frse.org.pl

Magdalena Kurowska
PROJEKTY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (VET)
tel. 22 46 31 654
e-mail: mkurowska@frse.org.pl

Adam Jurgielewicz
e-mail: ajurgielewicz@frse.org.pl

Joanna Pieniek
tel. 22 46 31 676
e-mail: jpieniek@frse.org.pl

Katarzyna Głowacka
e-mail: kglowacka@frse.org.pl

Olga Piecka
tel. 22 46 31 263
e-mail: opiecka@frse.org.pl

KOORDYNATOR

Agnieszka Wielgomas
tel. 22 46 31 215
e-mail: awielgomas@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych

ZESPÓŁ

Dominik Dymowski
tel. 22 46 31 659
e-mail: ddymowski@frse.org.pl

Magdalena Sroczyńska
tel. 22 46 31 579
e-mail: msroczynska@frse.org.pl

Łukasz Cherek
PROJEKTY EDUKACJI SZKOLNEJ (SE)
tel. 22 46 31 445
e-mail: lcherek@frse.org.pl

Justyna Głusiec
PROJEKTY EDUKACJI SZKOLNEJ (SE)
tel. 22 46 31 661
e-mail: jglusiec@frse.org.pl

Beata Kostrzewska
PROJEKTY EDUKACJI SZKOLNEJ (SE)
tel. 22 46 31 662
e-mail:bkostrzewska@frse.org.pl

Beata Likos-Grzesiak
PROJEKTY EDUKACJI SZKOLNEJ (SE)
tel. 22 46 31 312
e-mail: blgrzesiak@frse.org.pl

Paulina Misiak
PROJEKTY EDUKACJI SZKOLNEJ (SE)
tel. 22 46 31 665
e-mail: pmisiak@frse.org.pl

Ewelina Michór
PROJEKTY EDUKACJI SZKOLNEJ (SE)
tel. 22 463 11 42
e-mail: emichor@frse.org.pl

KOORDYNATOR

Anna Dębska
tel. 22 46 31 288
kom. 728 455 347
e-mail: adebska@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół POWER Szkolnictwo Wyższe Projekt Szansa

ZESPÓŁ

Ada Ladzik
tel. 22 46 31 664
e-mail: aladzik@frse.org.pl

Zespół TCA

ZESPÓŁ

Bożena Kiluk
P.O.KOORDYNATORA ZESPOŁU
tel. 22 46 31 432
e-mail: bkiluk@frse.org.pl

Julita Skomorowska
tel. 22 46 31 272
e-mail: jskomorowska@frse.org.pl

Karolina Suchecka
tel. 22 46 31 432
e-mail: ksuchecka@frse.org.pl

Zespół Projekt Edukacja

ZESPÓŁ

Tomasz Kostrzewa
tel. 22 46 31 652
e-mail: tkostrzewa@frse.org.pl

Dorota Witowska
e-mail: dwitowska@frse.org.pl