Biuro Promocji


DYREKTOR

Monika Kiepuszewska-Stefaniuk
tel. 22 46 31 172

Zespół Promocji i Komunikacji

KOORDYNATOR

Aneta Ganeczko
tel. 22 46 31 176
e-mail:

ZESPÓŁ

Daria Bielicka
KOMUNIKACJA
tel. 22 46 31 577
e-mail: dbielicka@frse.org.pl

Jacek Dudrak
tel. 22 463 16 38
e-mail:

Barbara Feliksik
KOMUNIKACJA
tel. 22 463 15 58
e-mail:

Marta Kęska
KOMUNIKACJA
tel. 22 46 31 174
e-mail: mailto:mkeska@frse.org.pl

Piotr Konopka
GRAFIK
tel. 22 46 31 552
e-mail: pkonopka@frse.org.pl

Magdalena Lewandowska
OBSŁUGA WYDARZEŃ/MCE
tel. 22 46 31 173
e-mail:

Maja Nowak
OBSŁUGA WYDARZEŃ
tel. 22 46 31 175
e-mail:

Paweł Putkowski
OBSŁUGA WYDARZEŃ
tel. 22 46 31 181
e-mail: pawel.putkowski@frse.org.pl

Zbigniew Dybowski
OBSŁUGA WYDARZEŃ
tel.22 463 15 37
e-mail: zdybowski@frse.org.pl

Agnieszka Pawłowiec
e-mail:

Zespół Upowszechniania Rezultatów

Ewa Koźbiał
UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW
tel. 22 46 31 268
e-mail: ekozbial@frse.org.pl

Sylwia Kozioł
UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW
tel. 22 463 12 75
e-mail: skoziol@frse.org.pl

Iwona Karkliniewska
e-mail:

Zespół European Language Label

Elżbieta Grymuza
KOORDYNATOR
tel. 22 463 11 17
e-mail: elzbieta.grymuza@frse.org.pl

Krajowe Biuro Eurodesk

Karolina Ludwikowska
tel. 22 463 14 51
e-mail: karolina.ludwikowska@frse.org.pl

Wawrzyniec Pater
tel. 22 46 31 453
e-mail: wpater@frse.org.pl

Łukasz Smogorowski
tel. 22 46 31 455
e-mail: lsmogorowski@frse.org.pl

Dawid Wójcicki
tel. 22 46 31 452
e-mail: dwojcicki@frse.org.pl