Biuro Szkolnictwa Wyższego


DYREKTOR

Beata Skibińska
tel. 22 46 31 249

Zespół Mobilności Szkolnictwa Wyższego Erasmus+

KOORDYNATOR

Renata Decewicz
tel. 22 46 31 243
e-mail: rdecewicz@frse.org.pl

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Mobilności Szkolnictwa Wyższego

ZESPÓŁ

Sylwia Iżyniec
tel. 22 46 31 473
e-mail: sizyniec@frse.org.pl
PL WARSZAW22 do PL WARSZAW87
Konsorcja

Tomasz Jasiński
tel. 22 46 31 247
e-mail: tjasinski@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL LODZ09 do PL OPOLE04

Joanna Jóźwik
tel. 22 46 31 491
e-mail: jjozwik@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL TARNOW02 do PL WARSZAW21

Magdalena Kazińska
tel. 22 46 31 251
e-mail: mkazinska@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL OSTROLE02 do PL PRZEMYS01

Piotr Nozdryń-Płotnicki
tel. 22 46 31 492
e-mail: pplotnicki@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL KATOWIC02 do PL KRAKOW05

Anna Rogowicz-Pierzchała
tel. 22 46 31 250
e-mail: arogowicz@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL BIALA01 do PL CZESTOC05

Renata Smolarczyk
tel. 22 46 31 245
e-mail: rsmolarczyk@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL KRAKOW06 do PL LODZ07

Karolina Stopczyńska
tel. 22 46 31 493
e-mail: kstopczynska@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL DABROWA01 do PL KATOWIC01

Katarzyna Żochowska
tel. 22 46 31 248
e-mail: kzochowska@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL PRZEMYS02 do PL TARNOW01

Zespół Partnerstw Strategicznych Erasmus+

KOORDYNATOR

Anna Bielecka
tel. 22 46 31 241
e-mail: abielecka@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Partnerstw Strategicznych

ZESPÓŁ

Małgorzata Członkowska-Naumiuk
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
tel. 22 46 31 242
e-mail: mczlonkowska@frse.org.pl

Katarzyna Żarek
PARTNERSTWA STRATEGICZNE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
tel. 22 46 31 246
e-mail: kzarek@frse.org.pl