Biuro Wydawnictwa


DYREKTOR

Krzysztof Szwałek
e-mail:

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA FRSE

Biuro Wydawnictwa

Zespół Wydawnictwa i Czasopism

Beata Jurkowicz
e-mail: bjurkowicz @frse.org.pl

Dorota Zajączkowska
tel. 22 46 31 269
e-mail: dzajaczkowska @frse.org.pl

Barbara Jędraszko
tel. 22 46 31 501
e-mail: b.jedraszko @frse.org.pl

Artur Ładno
tel. 22 46 31 756
e-mail: aladno @frse.org.pl

Tomasz Mrożek
tel. 22 46 31 590
e-mail: tmrozek @frse.org.pl

Mariusz Skarbek
tel. 22 46 31 755
e-mail: mskarbek @frse.org.pl

Małgorzata Piotrowska
REDAKCJA KWARTALNIKA “EUROPA DLA AKTYWNYCH”
tel. 22 46 31 598
e-mail: mpiotrowska @frse.org.pl

Ewa Kempińska
REDAKCJA KWARTALNIKA “EUROPA DLA AKTYWNYCH”
tel. 22 46 31 601
e-mail: ekempinska @frse.org.pl

dr Agnieszka Karolczuk
REDAKCJA CZASOPISMA „JĘZYKI OBCE W SZKOLE”
tel. 22 46 31 270
e-mail: akarolczuk @frse.org.pl

Beata Maluchnik
REDAKCJA CZASOPISMA „JĘZYKI OBCE W SZKOLE”
tel. 22 46 31 264
e-mail: bmaluchnik @frse.org.pl