Biuro Wydawnictwa


DYREKTOR

Krzysztof Szwałek
e-mail:

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA FRSE

Biuro Wydawnictwa

Zespół Wydawnictwa i Czasopism

Beata Jurkowicz
e-mail: bjurkowicz@frse.org.pl

Dorota Zajączkowska
tel. 22 46 31 269
e-mail: dkuczara@frse.org.pl

Barbara Jędraszko
tel. 22 46 31 501
e-mail: b.jedraszko@frse.org.pl

Artur Ładno
tel. 22 46 31 756
e-mail: aladno@frse.org.pl

Tomasz Mrożek
tel. 22 46 31 590
e-mail: tmrozek@frse.org.pl

Małgorzata Piotrowska
tel. 22 46 31 598
e-mail: mpiotrowska@frse.org.pl

Mariusz Skarbek
tel. 22 46 31 755
e-mail: mskarbek@frse.org.pl

dr Agnieszka Karolczuk
REDAKCJA CZASOPISMA „JĘZYKI OBCE W SZKOLE”
tel. 22 46 31 270
e-mail: akarolczuk@frse.org.pl

Beata Maluchnik
REDAKCJA CZASOPISMA „JĘZYKI OBCE W SZKOLE”
tel. 22 46 31 264
e-mail: bmaluchnik@frse.org.pl