Biuro Administracyjno-Techniczne


DYREKTOR

Paweł Zanin
tel. 22 46 31 182
e-mail: pzanin@frse.org.pl

KOORDYNATOR

Katarzyna Jurkevic
tel. 22 46 31 193
e-mail: kjurkevic@frse.org.pl

ZESPÓŁ

Jarosław Karcz
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA
tel. 22 46 31 194
e-mail: jkarcz@frse.org.pl

Paweł Kazanowski
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA
tel. 22 46 31 195
e-mail: pkazanowski@frse.org.pl

Robert Migacz
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA
tel. 22 46 31 189
e-mail: rmigacz@frse.org.pl

Daniel Studziński
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA
tel. 22 46 31 190
e-mail: dstudzinski@frse.org.pl

Jakub Ladzik
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
tel. 22 46 31 198
e-mail: jladzik@frse.org.pl

Bartosz Cieślak
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
tel. 22 46 31 184
e-mail:

Marek Czarniakowski
OBSŁUGA INFORMATYCZNA, ADMINISTRACJA SERWERAMI
tel. 22 46 31 187
e-mail: mczarniakowski@frse.org.pl

Mateusz Stefanowicz
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
ADMINISTRACJA SERWERAMI i SIECIAMI
tel. 22 46 31 185
e-mail:

Artur Zmuda
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
ADMINISTRACJA SERWERAMI
tel. 22 46 31 185
e-mail: azmuda@frse.org.pl

Beata Lipińska
tel. 22 46 31 101
e-mail: blipinska@frse.org.pl

Agnieszka Rudo
KANCELARIA I ARCHIWUM
tel. 22 46 31 113
e-mail: arudo@frse.org.pl

Justyna Dylak
OBSŁUGA KANCELARYJNO-ADMINSTRACYJNA tel. 22 46 31 101
e-mail: jdylak@frse.org.pl