Biuro Administracyjno-Techniczne


DYREKTOR

Paweł Zanin
tel. 22 46 31 182
e-mail: pzanin@frse.org.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA

Katarzyna Jurkevic
tel. 22 46 31 193
e-mail: kjurkevic@frse.org.pl

Zespół Administracyjno-Techniczny

ZESPÓŁ

Jarosław Karcz
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA
tel. 22 46 31 194
e-mail: jkarcz@frse.org.pl

Paweł Kazanowski
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA
tel. 22 46 31 195
e-mail: pkazanowski@frse.org.pl

Robert Migacz
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA
tel. 22 46 31 189
e-mail: rmigacz@frse.org.pl

Daniel Studziński
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA
tel. 22 46 31 190
e-mail: dstudzinski@frse.org.pl

Wioletta Wiśniewska
tel. 22 463 13 93
e-mail: wwisniewska@frse.org.pl

Agnieszka Rudo
KANCELARIA I ARCHIWUM
tel. 22 46 31 113
e-mail: arudo@frse.org.pl

Justyna Dylak
OBSŁUGA KANCELARYJNO-ADMINSTRACYJNA tel. 22 46 31 101
e-mail: jdylak@frse.org.pl

Ewa Głuszkowska
OBSŁUGA KANCELARYJNO-ADMINSTRACYJNA
e-mail: ewa.gluszkowska@frse.org.pl

Sylwia Kucharska
tel.22 463 11 01
e-mail: skucharska@frse.org.pl

Damian Woszczak
tel. 22 463 11 86
e-mail: dwoszczak@frse.org.pl

Obsługa Informatyczna (administracja serwerami + HelpDesk)

KOORDYNATOR

Grzegorz Łazowski
tel. 22 463 11 99
e-mail: grzegorz.lazowski@frse.org.pl

ZESPÓŁ

Jakub Ladzik
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
tel. 22 46 31 198
e-mail: jladzik@frse.org.pl

Bartosz Cieślak
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
tel. 22 46 31 184
e-mail:

Marek Czarniakowski
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
tel.22 463 11 87
e-mail:

Wojciech Boryna
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
tel. 22 463 11 98
e-mail:

Mateusz Stefanowicz
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
ADMINISTRACJA SERWERAMI i SIECIAMI
tel. 22 46 31 185
e-mail:

Artur Zmuda
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
ADMINISTRACJA SERWERAMI
tel. 22 46 31 185
e-mail: azmuda@frse.org.pl

Paweł Drewniak
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
ADMINISTRACJA SERWERAMI
tel.22 463 12 03
e-mail: pdrewniak@frse.org.pl

Kamil Hodyna
OBSŁUGA INFORMATYCZNA I HELPDESK
ADMINISTRACJA SERWERAMI
tel. 22 463 12 01
e-mail: khodyna@frse.org.pl