European Language Label i Redakcja czasopisma “Języki Obce w Szkole”


KOORDYNATOR

Tadeusz Wojciechowski
tel. 22 46 31 267
e-mail: twojciechowski@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Analityczno-Badawczy

ZESPÓŁ

Anna Grabowska
REDAKTOR NACZELNA
CZASOPISMA “JĘZYKI OBCE W SZKOLE”
tel. 22 46 31 4263
e-mail: agrabowska@frse.org.pl

Małgorzata Janaszek
tel. 22 46 31 265
e-mail: mjanaszek@frse.org.pl

dr Agnieszka Karolczuk
tel. 22 46 31 269
e-mail: akarolczuk@frse.org.pl

DYREKTOR

Anna Salamończyk-Mochel
CZŁONEK ZARZĄDU

SEKRETARIAT DYREKCJI

Paulina Machera
tel. 22 46 31 096
e-mail: pmachera@frse.org.pl