Krajowe Biuro eTwinning


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Program eTwinning

ZESPÓŁ

Paweł Czapliński
tel. 22 46 31 225
kom. 515 095 605
e-mail: pczaplinski@frse.org.pl

Iwona Ławniczak-Iwanowska
tel. 22 46 31 227
e-mail: ilawniczak@frse.org.pl

Barbara Milewska
tel. 22 46 31 229
kom. 515 095 604
e-mail: bmilewska@frse.org.pl

Ewa Raińska-Nowak
tel. 22 46 31 226
kom. 728 455 356
e-mail: enowak@frse.org.pl

Monika Regulska
tel. 22 46 31 221
e-mail: mregulska@frse.org.pl

Gracjana Samson-Więckowska
tel. 22 46 31 224
kom. 728 455 340
e-mail: gwieckowska@frse.org.pl

Agnieszka Woźniak
tel. 22 46 31 228
e-mail: awozniak@frse.org.pl

DYREKTOR

dr Paweł Poszytek
DYREKTOR GENERALNY

SEKRETARIAT DYREKCJI

Magdalena Śliwa
tel. 22 46 31 097
e-mail: msliwa@frse.org.pl