Krajowe Biuro Eurodesk Polska


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Upowszechniania Rezultatów

ZESPÓŁ

Wawrzyniec Pater
tel. 22 46 31 453
e-mail: wpater@frse.org.pl

Małgorzata Piotrowska
tel. 22 46 31 454
e-mail: mpiotrowska@frse.org.pl

Łukasz Smogorowski
tel. 22 46 31 455
e-mail: lsmogorowski@frse.org.pl

DYREKTOR

Anna Salamończyk-Mochel
CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

SEKRETARIAT DYREKCJI

Magdalena Śliwa
tel. 22 46 31 097
e-mail: msliwa@frse.org.pl