Krajowe Centrum Europass


KOORDYNATOR

Anna Przychodzka
tel. 22 46 31 452
e-mail: aprzychodzka@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Upowszechniania Rezultatów
i Narzędzi Wspierających

ZESPÓŁ

Kinga Motysia
tel. 22 46 31 513
e-mail: kmotysia@frse.org.pl

Konrad Romaniuk
tel. 22 46 31 514
e-mail: kromaniuk@frse.org.pl

Karolina Telka
tel. 22 46 31 512
e-mail: ktelka@frse.org.pl

Dawid Wójcicki
tel. 22 46 31 515
e-mail: dwojcicki@frse.org.pl

DYREKTOR

Anna Salamończyk-Mochel
CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

SEKRETARIAT DYREKCJI

Paulina Machera
tel. 22 46 31 096
e-mail: pmachera@frse.org.pl