Krajowe Biuro Eurydice


KOORDYNATOR

Tadeusz Wojciechowski
tel. 22 46 31 267
kom. 728 455 365
e-mail: twojciechowski@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Analityczno-Badawczy

ZESPÓŁ

Michał Chojnacki
tel. 22 46 31 261
e-mail: mchojnacki@frse.org.pl

Magdalena Górowska-Fells
tel. 22 46 31 262
kom. 664 902 375
e-mail: mfells@frse.org.pl

Beata Maluchnik
tel. 22 46 31 264
e-mail: bkosakowska@frse.org.pl

Beata Płatos
tel. 22 46 31 266
e-mail: bplatos@frse.org.pl

DYREKTOR

Anna Salamończyk-Mochel
CZŁONEK ZARZĄDU

SEKRETARIAT DYREKCJI

Paulina Machera
tel. 22 46 31 096
e-mail: pmachera@frse.org.pl