Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


KOORDYNATOR

Emilia Halemba
tel. 22 46 31 671
e-mail: ehalemba@frse.org.pl

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA W FRSE

Zespół Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

ZESPÓŁ

Arkadiusz Chabiera
tel. 22 46 31 677
e-mail: achabiera@frse.org.pl

Paulina Misiak
tel. 22 46 31 665
e-mail: pmisiak@frse.org.pl

Katarzyna Płosiewicz
tel. 22 46 31 446
e-mail: kplosiewicz@frse.org.pl

Mateusz Winek
tel. 22 46 31 676
e-mail: mwinek@frse.org.pl

Joanna Bazylak
tel. 22 46 31 304
e-mail: jbazylak@frse.org.pl

Anna Dębska
tel. 22 46 31 288
kom. 728 455 347
e-mail: adebska@frse.org.pl

Ada Ladzik
tel. 22 46 31 664
e-mail: aladzik@frse.org.pl

Dominika Żółcik
tel. 22 46 31 299
e-mail: dzolcik@frse.org.pl

Agata Kłopotowska
tel. 22 46 31 673
e-mail: aklopotowska@frse.org.pl

Katarzyna Łukasiak
tel. 22 46 31 674
e-mail: klukasiak@frse.org.pl

Patrycja Makowska
tel. 22 46 31 675
e-mail: pmakowska@frse.org.pl

Justyna Niemczynowicz
tel. 22 46 31 667
e-mail: jniemczynowicz@frse.org.pl

Patrycja Szczypska
tel. 22 46 31 691
e-mail: pszczypska@frse.org.pl

Dagmara Wieczorkowska
tel. 22 46 31 672
e-mail: dwieczorkowska@frse.org.pl

DYREKTOR

Liliana Budkowska
tel. 22 46 31 424
kom. 728 455 361
e-mail: lbudkowska@frse.org.pl


DYREKTOR W PIONIE PROGRAMÓW ZEWNĘTRZNYCH I MIĘDZYSEKTOROWYCH