Zarząd


ZARZĄD

dr Paweł Poszytek
DYREKTOR GENERALNY
DYREKTOR NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+

Andrzej Wyczawski
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO, DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

Błażej Poboży
CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Anna Salamończyk-Mochel
CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

ZESPÓŁ

Cezary Brzostowski
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
tel. 22 46 31 112
e-mail: