Zarząd


ZARZĄD

dr Paweł Poszytek
DYREKTOR GENERALNY
DYREKTOR NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+

Andrzej Wyczawski
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO, DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

Anna Salamończyk-Mochel
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

ZESPÓŁ

Cezary Brzostowski
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
tel. 22 46 31 112
e-mail: