Zarząd


ZARZĄD

dr Paweł Poszytek
DYREKTOR GENERALNY
DYREKTOR NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+

Andrzej Wyczawski
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO, DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

dr Błażej Poboży
CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Dawid Solak
CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Anna Salamończyk-Mochel
CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI