Konwencja: Międzypokoleniowe Dni Aktywności


Konwencję Międzypokoleniowe Dni Aktywności zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z czterema innymi resortami.

To trzydniowe wydarzenie miało charakter konferencyjno-warsztatowy i stanowiło kulminacyjny punkt obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce. Wśród gości Konwencji znaleźli się m.in.: Donald Tusk – premier RP, Władysław Bartoszewski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prof. Lester Salamon – przedstawiciel Johns Hopkins University oraz Edward Johns – przedstawiciel Amerykańskiego Związku Emerytów.

– Cieszę się, że mogę uczestniczyć w kolejnym spotkaniu ze środowiskiem ludzi, działających na rzecz osób starszych – powiedział Premier Donald Tusk. – Ostanie miesiące koncentrowaliśmy się na realnej pomocy dla wszystkich, pracujących na rzecz godnego starzenia się w Polsce. My dopiero odkrywamy możliwości, jakie drzemią w najstarszych – nie tylko dbania o siebie, ale także przekazywania cennych dóbr innym pokoleniom. Właśnie spotkanie międzypokoleniowe jest gwarancją bezpiecznego i szczęśliwego życia wszystkich Polaków.

Donald Tusk zapewnił też, że jeśli w czasach kryzysu państwo będzie musiało oszczędzać, na pewno nie będą to oszczędności czynione kosztem ludzi starszych – tych, którzy sami potrzebują i tych, którzy działająca rzecz solidarności międzypokoleniowej. – Trudne decyzje nie dotkną pokoleń najstarszych, świadczy o tym choćby waloryzacja emerytur; najmłodsi i najstarsi nie będą płacić za skutki kryzysu – obiecał Tusk.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przywołał aforyzm Winstona Churchilla: „pesymizm jest przywilejem młodych, w starszym wieku nie ma na to czasu”, dodając, że dziś młodzi, korzystając z dorobku solidarności międzypokoleniowej, nie maja prawa do pesymizmu. – Nie zabraknie nam determinacji, gdy dziś w Polsce połączymy energię młodych z doświadczeniem starszych – powiedział Kosiniak-Kamysz.

– Tworząc i wprowadzając w życie Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, na który rząd przeznaczył 60 mln zł, korzystaliśmy z szerokich konsultacji m.in. tych środowisk i organizacji, które tu dziś są obecne – dodał Minister. – Efektem, mimo trudnego roku w gospodarce, jest Program składający się z elementu konkursowego – dzięki któremu środki finansowe trafią bezpośrednio do tych, którzy pomagają osobom starszym i elementu systemowego – w ramach którego powstaje długofalowa polityka senioralna.

Minister Władysław Bartoszewski przypomniał, że istnieje wiele dziedzin życia, w których osoby starsze mogą się realizować. – Wiek emerytalny może równać się aktywności fizycznej i sprawności myślowej, kontynuowaniu pasji i hobby młodości, rozwijaniu zainteresowań, a nawet pracy społecznej. Jako przykład podał Uniwersytety Trzeciego Wieku, które oprócz zapewnienia dyplomów mogą stać się ważnym czynnikiem zdrowia psychicznego, pomagając zrozumieć dzisiejszy świat.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspierała MPiPS w organizacji tego wydarzenia, jak również była odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie 26 września panelu dyskusyjnego pt. Oferta edukacyjna dla osób starszych: zróżnicowanie form i treści, potrzeby i wyzwania, który cieszył się największym zainteresowaniem wśród uczestników konwencji.