Umowa finansowa (KPO-BCU)

treść strony
Załączniki do umowy finansowej

Załącznik I: Regulamin konkursu [PDF]

Załącznik II: Szczegółowy budżet przedsięwzięcia - generowany automatycznie w systemie on-line frse.org.pl

Załącznik III: Lista partnerów- generowany automatycznie w systemie on-line frse.org.pl

Załącznik IV: Harmonogram płatności - generowany automatycznie w systemie on-line frse.org.pl

Załącznik V: Klauzule informacyjne [PDF]

Załącznik VI: Oświadczenie ostatecznego odbiorcy wsparcia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług [DOC]