Kreujemy modę na wolontariat


20 stycznia 2011 r. sale warszawskiej Kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki wypełniły się wolontariuszami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz pracownikami instytucji publicznych. W kinie nie wyświetlano jednak filmów, tylko dyskutowano na temat szans i barier rozwoju wolontariatu.

W ten sposób Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zainicjowała w Polsce dyskusję na temat wolontariatu międzynarodowego na początku obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu.

Forum „Wolontariat międzynarodowy – wolontariat dla wszystkich” zgromadziło blisko 200 osób z różnych środowisk. Swoich przedstawicieli wydelegowało m.in. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z całej Polski, centra SALTO, a także środowiska akademickie.

Konferencję organizujemy po to, by idea wolontariatu międzynarodowego była tak powszechna, jak wolontariatu w ogóle – powiedział otwierając spotkanie dyrektor programu „Młodzież w działaniu”, Tomasz Bratek.

Forum było pierwszą tego typu imprezą, która odnosiła się bezpośrednio do mniej znanej, ale coraz bardziej popularnej formy ochotniczej pomocy – wolontariatu międzynarodowego.
Z badań organizacji KLON/JAWOR wynika, że tylko 16 proc. Polaków poświęciło bezinteresownie swój czas dla innych. W przeważającej większości były to inicjatywy krajowe. Wolontariat międzynarodowy wciąż przez młodych ludzi postrzegany jest jako elitarny, skierowany wyłącznie do specjalistów, ludzi młodych czy osób posiadających określone wykształcenie. Wyjazdy nie mają więc charakteru masowego, choć akurat statystyki unijne są krzepiące – Polska jest w ścisłej czołówce krajów goszczących i wysyłających wolontariuszy w ramach programu „Młodzież w działaniu”, a tendencja wzrostowa utrzymuje się od 2000 r. Problem w tym, że to tylko jeden z wielu sposobów na ochotniczą pracę w innym kraju.

Celem Forum było pokazanie, że wolontariat międzynarodowy nie jest elitarny – jest dla wszystkich, choć programy i oferty są dopasowane do wieku czy doświadczenia odbiorców. Podczas Forum pokazano przykłady: od wolontariatu dla seniorów w ramach programu Grundtvig, przez Salezjański Wolontariat Misyjny i międzynarodowy wolontariat sportowy, po Wolontariat Europejski, z którego skorzystać może każdy młody człowiek niezależnie od doświadczenia i znajomości języka. – Głęboko wierzę, że tego typu wydarzenia pozwolą wykreować w Polsce modę na wolontariat – podsumował Forum Tomasz Bratek.

Wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, partnerem strategicznym było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a patronat medialny objęła „Rzeczpospolita” oraz portale rp.pl i ngo.pl.