Krzysztof Zanussi na 25-lecie Erasmusa: “Dzięki Unii doceniliśmy swoją wartość”


Zapraszamy do lektury broszury informacyjnej wydanej przez FRSE z okazji 25-lecia programu Erasmus. Prezentuje ona krótką historię programu, wybór statystyk, kalendarium obchodów 25-lecia programu w Polsce oraz opinie autorytetów, ekspertów, polityków i byłych stypendystów na temat znaczenia programu Erasmus w procesie integracji europejskiej. Wśród nich m.in. bilans akcesji Polski do Unii Europejskiej oczami Krzysztofa Zanussiego.