Książki + TIK = eTwinning


Znana sentencja Umberto Eco „Kto czyta książki żyje podwójnie” towarzyszyć będzie uczestnikom krajowego seminarium kontaktowego programu eTwinning. Organizator, Krajowe Biuro eTwinning, zaprasza wszystkich nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem czytelnictwa wśród uczniów poprzez realizację projektów eTwinning.

Szkoła jest miejscem, gdzie młody człowiek spędza kilkanaście lat w czasie swojego najbardziej intensywnego rozwoju umysłowego i społecznego. Wydaje się, że rolą nauczycieli jest nie tylko przekazanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, pokazanie map i historycznych dat. Rolą nauczycieli jest również wskazanie jak poszerzać własne horyzonty myślenia, jak rozwijać wyobraźnię, poczucie estetyki i kompetencje językowe. Doskonałą metodą jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Dlatego zachęcamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów promujących czytelnictwo i działalność bibliotek do uczestniczenia w prezentowanym tu seminarium.

Spotkanie odbędzie się w dniach 19-21 listopada br. w Warszawie. Do udziału w nim szczególnie zachęcamy nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning lub mają je małe. Mamy nadzieję, że wynikiem seminarium będą nowe, inspirujące projekty realizowane z polskimi szkołami (w ramach tzw. eTwinningu krajowego). Uczestnicy muszą mieć podczas spotkania własne laptopy.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji. Termin zarejestrowania się na spotkanie upływa 8 listopada 2015 r.

Warunki rekrutacji:

  •  zapraszamy nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem czytelnictwa wśród uczniów,
  • którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning,
  • którzy zarejestrują się w programie eTwinning,
  • którzy gotowi są do założenia projektu eTwinning.

Osoby, które po raz pierwszy wezmą udział w seminarium krajowym będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium należy dokonać rejestracji w programie eTwinning. Rejestracja odbywa się w dwóch etapach:

  1. etap pierwszy – uzupełnij formularz wstępny
  2. etap drugi – odbierz e-mail z odnośnikiem i dokończ rejestrację.

Więcej informacji, program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konferencji.