Kształcenie doktorantów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego


Wraz z umasowieniem kształcenia w polskich szkołach wyższych obserwowane jest także większe zainteresowanie studiami doktoranckimi. Jeszcze do niedawna „doktorant” nie był raczej  kojarzony ze „studentem”.

Wprowadzenie studiów doktoranckich w obszar zainteresowania Procesu Bolońskiego i określenie ich „studiami trzeciego stopnia” znacząco zintensyfikowało wymianę  doświadczeń w zakresie kształcenia doktorantów pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego z różnych krajów. Międzynarodowe seminarium, które zaprezentowało najnowsze trendy i kierunki rozwoju studiów doktoranckich w Europie, a także pozwoliło na wymianę doświadczeń w odniesieniu do aktualnie wykorzystywanych modeli studiów doktoranckich okazało się  prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Seminarium poprowadzili polscy Eksperci Bolońscy prof. Jadwiga Mirecka, prof. Maria Ziółek i prof. Andrzej Kraśniewski wraz z zagranicznymi prelegentami z EUA, AT, UK. Wszyscy – zdaje się – zapamiętają głos studentów wyrażony przez Przewodniczącą EURODOC, że doktorantów należy kształcić tak, aby społeczeństwo nie postrzegało ich jako  „studentów studiów trzeciego stopnia” a raczej jako „kandydatów do uzyskania stopnia naukowego  doktora”, czyli młodych naukowców.

Prezentacje