Kształcenie na odległość – zmiany regulacji prawnych


Zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zasad prowadzenia nauczania na odległość i  możliwości oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Kształcenie na odległość – zmiany regulacji prawnych [PDF]

Materiały są opublikowane także na  stronie internetowej ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne