Liderzy w edukacji


W dniach 14-15 czerwca 2010 r. w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się ogólnopolska  konferencja naukowa pt. Liderzy w edukacji, zorganizowana przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji oraz Polskiej Akademii Nauk.

Celem konferencji było stworzenie platformy dla szerokiej dyskusji nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami przywództwa edukacyjnego, a także upowszechnienie dobrych praktyk i ciekawych rozwiązań w działaniach pedagogiczno-wychowawczych.

Podczas paneli i wykładów swoje tezy na temat sposobów kształtowania postaw liderskich przedstawili akademicy i praktycy, zaprezentowano dobre praktyki stosowane w projektach szkolnych i młodzieżowych m.in. w Borach Tucholskich, Elblągu, Chojnie i innych, mniejszych i większych ośrodkach na terenie całego kraju.

W trakcie panelu Idea przywództwa w szkole na przykładzie międzynarodowych projektów edukacyjnych programu „Uczenie się przez całe życie” pracownicy programu Comenius jako moderatorzy analizowali wraz z uczestnikami, w jaki sposób w projektach międzynarodowych kształtować postawy przywódcze dyrektorów, nauczycieli i uczniów.

Ważnym punktem programu było uroczyste ogłoszenie wyników konkursów programu Comenius i wręczenie dyplomów ich laureatom. Nauczyciele realizujący projekty Comeniusa mieli okazję opowiedzieć o swoich działaniach, podzielić się sukcesami oraz zaprezentować efekty projektów.